Expositie grafiek bij Het Ongemakkelijk Diner in van Abbemuseum 2016

Het Ongemakkelijk Diner is een initiatief dat compleet wordt verzorgd door vrijwilligers uit Drents Dorp.

Naast schilder is van de Kerkhof ook graficus. Hij heeft, met dank aan Het Grafisch Atelier Daglicht en het Henk van Stokkumfonds, het afgelopen jaar een vertaalslag kunnen maken naar grafiek.
Hij is uitgenodigd om bij de expositie van Het Ongemakkelij Diner in het Van Abbemuseum een serie etsen te tonen. Daartoe heeft hij enkele huisbezoeken afgelegd in het Drents Dorp om foto’s van interieurs, bewoners en de omgeving te maken. Deze zijn als uitgangspunt gebruikt voor de serie etsen.